Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4775
Ζωγραφάκης Σταύρος
Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Καθηγητής Σταύρος Ζωγραφάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985), Αναλυτής – Προγραμματιστής (1985-’86), Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (1987-1995), Διδάκτορας του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διατριβής: “Οικονομική πολιτική και επιπτώσεις στην εξέλιξη διανομής εισοδήματος στην Ελλάδα. Αναλυτική προσέγγιση με χρήση υπολογιστικού υποδείγματος γενικής ισορροπίας” (1997). Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (από Φεβρ. 2012) με γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Οικονομική – Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Επίσης είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου», (από τις αρχές του 2014). Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο σε τρία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Στο Οικονομικό Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα που έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο με αυτοδύναμη διδασκαλία είναι: “Θεωρία και Τεχνικές Οικονομικού Προγραμματισμού”, “Μακροοικονομικά Υποδείγματα”, “Πολιτική Οικονομία”, “Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου”, “Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης”, “Μακροοικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ”, “Δημόσια Οικονομική I και ΙΙ”, Σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας τα παρακάτω μαθήματα: “Μακροοικονομική Θεωρία”, “Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης” και “Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου”. Έχει επίσης διδάξει σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Οικονομικού Τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου” του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα που έχει διδάξει είναι: “Εφαρμοσμένη Οικονομετρία” με συνδιδασκαλία, “Στατιστική IV” με συνδιδασκαλία, και “Ειδικά θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Οικονομικής Πολιτικής”. Οι διοικητικές και άλλες θέσεις απασχόλησης που έχει έως σήμερα είναι: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Απρ 2007 – Φεβρ, 2012), Μέλος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης τους Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος, 2011-2013, Λέκτορας στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών (Οκτ. 2002-Απρ 2007) με γνωστικό αντικείμενο την “Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική”, Σύμβουλος του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Οκτώβριος 2001 – Δεκ.2002, Ειδικός Επιστήμονας (407/80) στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) (2000/03), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΚΗΥΚΥ), Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας (2000/’01), Ειδικός Συνεργάτης στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού (1993/’00), Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών – ΚΕΠΕ (1986/’87) και τέλος Ειδικός Ερευνητής σε συντονισμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και τα οποία χρηματοδοτήθηκαν είτε από την Ε.Ε. είτε από την Γ.Γ.Ε.Τ. είτε από άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (F.A.O. κλπ) (1987/’96). Έχει συντονίσει ως υπεύθυνος ερευνητής τέσσερα ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετάσχει ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε πολλά άλλα. Η πλειοψηφία αυτών των προγραμμάτων ήταν χρηματοδότησης από την ΕΕ., τον F.A.O., την World Bank και την Γ.Γ.Ε.Τ. Έχει επιμεληθεί και συνεκδώσει 5 βιβλία και έχει δημοσιεύσει 10 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (9 σε ξενόγλωσσα) και 35 άρθρα σε συλλογικούς τόμους (9 σε ξενόγλωσσους). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής σε ένα ελληνόγλωσσο περιοδικό και αξιολογητής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Income Distribution. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακροοικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και στη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης, σε θέματα αγοράς εργασίας και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακροοικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και στη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης, σε θέματα αγοράς εργασίας και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Μαθήματα Διδάσκοντος