Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
aua
Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος αποτελείται από τους: Γραμματεία Tμήματος
  1. Ζωγραφάκη Σταύρο, Καθηγητή Γ.Π.Α.
  2. Κουτσούρη Αλέξανδρο, Καθηγητή Γ.Π.Α.
  3. Κωστοπούλου Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γ.Π.Α.
  4. Γεωργακόπουλο Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α.
  5. Δριχούτη Ανδρέα, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α.
  6. Καρανικόλα Παύλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Γ.Π.Α.
  7. Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή Γ.Π.Α.
Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α. έχει οριστεί ο κ. Ανδρέας Δριχούτης, Αν. Καθηγητής.
Σχετικά Αρχεία Σχετικά Αρχεία
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image