Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
1o Εξάμηνο
Mαθήματα:7
Υποχρεωτικά:7
Eπιλογής:0
2o Εξάμηνο
Mαθήματα:7
Υποχρεωτικά:7
Eπιλογής:0
3o Εξάμηνο
Mαθήματα:7
Υποχρεωτικά:7
Eπιλογής:0
4o Εξάμηνο
Mαθήματα:7
Υποχρεωτικά:7
Eπιλογής:0
5o Εξάμηνο
Mαθήματα:7
Υποχρεωτικά:5
Eπιλογής:2
6o Εξάμηνο
Mαθήματα:7
Υποχρεωτικά:5
Eπιλογής:2
7o Εξάμηνο
Mαθήματα:6
Υποχρεωτικά:4
Eπιλογής:2
8o Εξάμηνο
Mαθήματα:5
Υποχρεωτικά:4
Eπιλογής:1
9o Εξάμηνο
Mαθήματα:5
Υποχρεωτικά:4
Eπιλογής:1
10o Εξάμηνο
Mαθήματα:2
Υποχρεωτικά:2
Eπιλογής:0
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image