Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English
 

Επισκόπηση τμήματος:

 • 16 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
 • 8 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
 • 4 Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
 • 6 Εργαστήρια
 • 2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών (Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020):

 • 556 φοιτητές από το 1ο έως και το 5ο έτος
 • 756 φοιτητές από το 1ο έως και το 7ο έτος
 • 1263 εγγεγραμμένοι φοιτητές, ανεξάρτητα από το έτος εγγραφής, που δεν έχουν αποφοιτήσει
 • 1299 φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει (με εισαγωγή από το 1983-84 έως 2019-20)
 • 63 φοιτητές που αποφοίτησαν το ακαδ. Έτος 2019-20

Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020):

 • 116 εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • 552 μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει
 • 43 μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει το ακαδ. Έτος 2019-20

Αριθμός Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020):

 • 17 Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • 3 Μεταδιδάκτορες
 • 1 Διδάκτορας ανακηρύχθηκε το ακαδ. Έτος 2019-20
 • 29 Διδάκτορες έχουν ανακηρυχθεί συνολικά

Συγκεντρωτικοί δείκτες αριστείας του τμήματος ΑΟΑ 2015-2019 ενεργών μελών ΔΕΠ:

 • 173 Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
 • 1946 Ετεροαναφορές
 • 52 Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
 • 4.018.000€ Προϋπολογισμός χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων εκ των οποίων περίπου 2.842.00€ προέρχονται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δείτε αυτό το web site με Internet Explorer 7+, Firefox 1.1+, Google Chrome, NN6.2+.
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα