Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Mεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
Ιστοσελίδα: 'http://www.mba.aua.gr'
Συνοπτική περιγραφή:
Το ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας στοχεύει πρωτίστως στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, βελτιστοποιώντας το αποτέλεσμα, αλλά με στόχο την υψηλή ποιότητα και το σεβασμό του περιβάλλοντος, που είναι πρωταρχικοί παράγοντες για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού.
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
Ιστοσελίδα: 'http://www.farmbm.aua.gr'
Συνοπτική περιγραφή:
Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών (δευτερευόντως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής), καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Δ.Π.Μ.Σ. Ε.Σ.Α.Α. ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Έναρξη ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»(11/10/2016)
Αγροτική Πολιτική (Π. Καρανικόλας), 11/10/2016

Διδακτορικές σπουδες

Το τμήμα ΑΟΑ λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που διέπεται από τον Κανονισμό 4286/27.9.2018. Το Τμήμα προκηρύσσει τις θέσεις των Υποψήφιων Διδακτόρων με βάση το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης μέχρι τρεις φορές το χρόνο. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι 3 πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ενώ η μέγιστη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών είναι 5 πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Μέχρι στιγμής έχουν ανακηρυχθεί 29 διδάκτορες από το Τμήμα ενω ο τρέχων αριθμός Υποψήφιων Διδακτόρων είναι 17.

Μετά-διδάκτορική έρευνα

Το τμήμα ΑΟΑ έχει εγκρίνει Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας που αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 πλήρους ημερολογιακού έτους και μεγαλύτερη των 3 ετών από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής του μεταδιδακτορικού ερευνητή από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο τρέχων αριθμός μεταδιδακτόρων είναι 2.

 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image