Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Mεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
Ιστοσελίδα: 'http://www.mba.aua.gr'
Συνοπτική περιγραφή:
Το ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας στοχεύει πρωτίστως στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, βελτιστοποιώντας το αποτέλεσμα, αλλά με στόχο την υψηλή ποιότητα και το σεβασμό του περιβάλλοντος, που είναι πρωταρχικοί παράγοντες για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου αυτού.
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
Ιστοσελίδα: 'http://www.farmbm.aua.gr'
Συνοπτική περιγραφή:
Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών (δευτερευόντως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής), καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Δ.Π.Μ.Σ. Ε.Σ.Α.Α. ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Έναρξη ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»(11/10/2016)
Αγροτική Πολιτική (Π. Καρανικόλας), 11/10/2016
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image