Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Γενικά - Ανθρώπινο δυναμικό
Επικοινωνία
  • Τηλέφωνο210 529 4773
  • Fax210 529 4020
  • Mailleokaz@aua.gr
Γενικά στοιχείαΔιδασκόμενα μαθήματαΕρευνητική ΔραστηριότηταΔημοσιεύσεις
Ο κ. Καζακόπουλος είναι γεωπόνος, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα , ΗΠΑ και υπηρετεί ως Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.),στο γνωστικό αντικείμενο της Αγροτικής Κοινωνιολογίας. Έχει αρχικά εργαστεί στο Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές απασχολήθηκε διαδοχικά ως ερευνητής και Διευθυντής στο Ινστιτούτο Γεωργο-οικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας (σήμερα ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) παράλληλα με καθήκοντα συντονιστή σε κύριο ή βοηθητικό ρόλο ή και ως μέλος διαφόρων ομάδων. Ο κ. Καζακόπουλος πέραν των διδακτικών του καθηκόντων στο Γ.Π.Α. έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος αλλά και μέλος ενός σημαντικού αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αλλά και εθνικών σχετικών με τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας, τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την πολυαπασχόληση στην ύπαιθρο, τα θέματα διαδοχής και την εγκατάσταση των νέων στη γεωργία καθώς και άλλα. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει και σε μια σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων ευρύτερου αναπτυξιακού χαρακτήρα (TEMPUS- Ουγγαρία, , SAPARD-Βουλγαρία,, TACIS-Δημοκρατία της Γεωργίας) και έχει υπηρετήσει στα Διοικητικά Συμβούλια επιστημονικών Εταιρειών του χώρου του στην Ελλάδα αλλά και στο Διεθνή χώρο.
 
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image