Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Γενικά - Ανθρώπινο δυναμικό
Επικοινωνία
  • Τηλέφωνο210 529 4717
  • Fax210 529 4020
  • Maillouloudis@aua.gr
Γενικά στοιχείαΔιδασκόμενα μαθήματαΕρευνητική ΔραστηριότηταΔημοσιεύσεις
Ο κ. Λουλούδης είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Απέκτησε πτυχίο MSc στην Επιστήμη Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο Reading Αγγλίας και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας του ΓΠΑ. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και διδάσκει Αγροτική Πολιτική και Ανάπτυξη με έμφαση στην Πολιτική Προστασίας και Διατήρησης του Αγροτικού Περιβάλλοντος. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση της αγρο-περιβαλλοντικής πολιτικής στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Συμβάσεων Προστασίας του Περιβάλλοντος. Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών σχεδιασμού και εφαρμογής αγρο-περιβαλλοντικής πολιτικής των Υπουργείων Γεωργίας, ΠΕΧΩΔΕ και Εξωτερικών και των Γ. Δ/νσεων VI, XI και XII της Ευρωπαικής Επιτροπής. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης WWF-Ελλάς.
 
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image