Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Γενικά - Ανθρώπινο δυναμικό
Επικοινωνία
  • Τηλέφωνο210 529 4716
  • Fax210 529 4020
  • Mailnbeop@aua.gr
Γενικά στοιχείαΔιδασκόμενα μαθήματαΕρευνητική ΔραστηριότηταΔημοσιεύσεις
Ο κ. Μπεόπουλος είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών D.E.A. του Universite Paris VII της Γαλλίας και διδάκτωρ του ιδίου Πανεπιστημίου. Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορικές μετεκπαιδεύσεις στο INRA και στο CNRS της Γαλλίας και στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, του Βελγίου. Έχει διδάξει θέματα σχετικά με τη "Μικροβιολογία Εδάφους" και με την "Οικολογία και Προστασία του Περιβάλλοντος". Σήμερα διδάσκει, ως Αναπληρωτής Καθηγητής, τα μαθήματα "Συγκριτική Γεωργία Ι", "Συγκριτική Γεωργία ΙΙ" και "Πολιτική Προστασίας του Αγροτικού Περιβάλλοντος". Διδάσκει επίσης το μεταπτυχιακό μάθημα "Πολιτική Περιβάλλοντος" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ και συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος "Γεωγραφική ανάλυση και πολιτική κατά τομέα ανάπτυξης" στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Σχεδιασμός και διαχείριση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης" του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης των αγροτικών συστημάτων καθώς και σε θέματα επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.
 
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image