Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Γενικά - Γεωργικό Μουσείο

Το Γεωργικό Μουσείο ιδρύθηκε στις 29-3-2005 με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και των άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ειδικότεροι σκοποί του Γεωργικού Μουσείου είναι:

  1. Γεωργικό Μουσείο - Εικόνα 1 Η συλλογή, συντήρηση, μελέτη, αξιοποίηση και έκθεση των τεκμηρίων της ιστορίας όλων των κλάδων της ελληνικής γεωργίας με έμφαση στην εξέλιξη των τομέων της τεχνολογίας, της οικονομικής δομής και διάρθρωσης, των κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής κοινωνίας, καθώς και στην εξέλιξη της γεωπονικής έρευνας και επιστήμης.
  2. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω τομείς, καθώς και η κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και των υπολοίπων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άλλων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Μουσείου.
  3. Γεωργικό Μουσείο - Εικόνα 2 Η προβολή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, καθώς και η ευαισθητοποίηση και πολύπλευρη ενεργοποίηση των χρηστών με την οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, εκδόσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και συναφών εκδηλώσεων που βοηθούν στη διάδοση και μετάδοση της ακαδημαϊκά καλλιεργούμενης γνώσης, τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.
  4. Η συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, μουσεία, ιδρύματα, φορείς έρευνας και εκπαίδευσης και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
Διοίκηση του Γεωργικού Μουσείου Διευθυντής: Σταύρος Ζωγραφάκης
Γραμματεία: Ευρυδίκη Σπυροπούλου
Tηλέφωνο: 210 5294956   ΦΑΞ: 2105294992   Ε-mail: evrydiki@aua.gr
Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας Υπεύθυνος: Δημήτριος Παναγιωτόπουλος
Tηλέφωνο: 210 5294994    Ε-mail: dimpan@aua.gr
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image