Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
'Ερευνα - Ερευνητικά προγράμματα
Eμφάνιση:
Βλέπετε τα ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου:
Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ERASMUS Widening Interdisciplinary Sustainability Education
  Επιστ/κος Υπ/νος: Καμπάς Αθανάσιος
Συμμετέχοντες: Collegium Civitas, Warsaw, POLAND Swedish University of Agriculturl Sciences (SLU), SWEDEN University of Porto, PORTUGAL Masaryk University, Brno, CZECH REPUBLIC Agricultural University of Athens, GREECE
Φορέας χρηματοδότησης: EU
Χρονική Διάρκεια: 2016 - 2017
Web site: http://wiseproject.info/
Innovative Precision Technologies for Optimized Irrigation and Integrated Crop Management in a Water-limited Agrosystem
  Επιστ/κος Υπ/νος: Καμπάς Αθανάσιος
Συμμετέχοντες:
Φορέας χρηματοδότησης: EU
Χρονική Διάρκεια: 2010 - 2012
Web site: http://www.hydrosense.org/
Towards a Policy Model of Multifunctional Agriculture and Rural Development ( TOP MARD)" (6 th Framework Programme , Contract no:501749)
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: University of Aberdeen ( Scotland) (Συντοντιστής ), Agricultural University of Athens (Greece) , Institute for Rural Development Research Goethe University Frankfurt (Germany), Federal Institute for Less-Favoured and Mountainous Areas (Austria), Autonomous University of Barcelona (Spain), TEAGASC (Ireland), Dipartimento di Economia, Pubblica, University of Rome (Italy), Nordic Center for Spatial Development (Sweden), Norwegian Agricultural Economics Research Institute (Norway), University of Ljubljana (Slovenia), Budapest University of Economics and Public Administration (Hungary).
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)
Χρονική Διάρκεια: 2005 - 2008
Web site: http://www.abdn.ac.uk/arkleton/TheTOP-MARD project.htm
«Διαρθρωτικές Εξελίξεις στις Αγροτικές Περιοχές στην Ελλάδα» στα πλαίσια του «Europe 2000 +: Specific aspects of rural development in the Community»
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: Arkleton Research Institute (Scotland) Συντονιστής
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας

Synthesis of the Mid-term Evaluations of the Rural Development Programmes 2000-2006
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: Agra- CEAS, Imperial College, Wye, με ομάδα αξιολογητών από χώρες- μέλη
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Methods and success of mainstreaming LEADER innovations and approach into rural development programmes
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: OIR (Αυστρία), Συντονιστής, με ομάδα αξιολογητών από χώρες -μέλη
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Web site: http ://europa.eu.int /comm/agriculture/eval/reports/leader/index_en.htm
Ex-post evaluation of Leader II at European level
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: OIR (Αυστρία), Συντονιστής, με ομάδα αξιολογητών από χώρες -μέλη
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Web site: http ://europa .eu .int /comm /agriculture /eval /reports /leader 2/index _en .htm
Μελέτη «Συγκριτική ανάλυση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικών περιοχών. Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία LEADER και το Community Futures Program του Καναδά »: Συνεργασία με το Guelph University, School of Rural Planning and Development, του Καναδά
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες:
Φορέας χρηματοδότησης: International Council of Canadian Studies

Dynamics of Rural Areas ( DORA ) " ( FAIR CT 98-4162,)
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: Arkleton Research Centre , University of Aberdeen ( Scotland ), Συντονιστής , Agricultural University of Athens ( Greece ), Nordic Centre for Spatial Development ( Sweden ), FAL ( Germany )
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Web site: http ://www.abdn.ac.uk/arkleton/doradocs /index .shtml
Structural policy effects in remote rural areas lagging behind in development (STREFF) " , ( FAIR CT96-1554 )
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: Agricultural University of Athens (Συντονιστής ) - University of Aberdeen (Scotland) , University of Helsinki (Finland) and University of Patras (Greece).
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Ex-post evaluation of LEADER I in Greece
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: CEMAC (Belgium) Συντονιστής , Centre for Economic and Social Research (CRES, Italy), SEGESA (France), Pro Rural Europe (Germany), Fachhochschule Weihenstephan, Triesdorf Dept (Germany), South Jutland University Centre (Denmark), Agricultural University of Athens (Greece), INEA (Italy), State University Groningen (The Netherlands), AGRO-GES (Portugal), Universitat de Barcelona (Spain), University of Aberdeen (Scotland), University of Warwick (U.K.).
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Web site: http ://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leader 1/index_en.htm
Agriculture and Employment in rural regions of the EU ( RUREMPLO )" , ( FAIR CT96-1776 )
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: LEI - DLO ( the Netherlands ) Συντονιστής , Agricultural University of Athens ( Greece) , University of Ancona ( Italy ), Institut National de la Recherche Agronomique ( INRA , France ), Unit Economie et de Sociologie Rurales ( ECRU , Belgium ), ( FAO , Finland ), Pro - Rural Europe ( Germany ), Autonomous University of Barcelona ( Spain ).
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαική Ενωση (EU)

Labour situation and labour strategies of farm women in (non) diversified rural areas of Europe (DEMETRA) " , ( AIR CT94-2414 )
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: LEI-DLO (the Netherlands), Συντονιστής , Agricultural University of Athens (Greece) , Centre for Rural Research (CRR, Norway), Centre for Economic and Social Research (CRES, Italy)
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Web site: http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/publi/capstud/women/index_en.htm
European rural studies action Network ( REAPER )" Concerted Action, AIR3-CT94-1995
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: Arkleton Research Institute (Scotland) Συντονιστής , Institutions and experts from: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Pilot Survey on total incomes of farms households in Greece
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συντονιστής), Βακάκης & Συνεργάτες.
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)

Rural change in Europe : Farm Structures and Pluriactivity
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: Arkleton Research Trust ( Scotland ) Συντονιστής , France , Germany , Greece , Ireland , Italy , the Netherlands , Portugal , Spain , UK , Austria , Sweden , Switzerland .
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EU), Γενική Διεύθυνση Γεωργίας

Rotational versus non-rotational set-aside in cereals
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες:
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EU), Γενική Διεύθυνση Γεωργίας

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπ. Γεωργίας της Βουλγαρίας, στα πλαίσια Προγράμματος Διδυμοποίησης ( Twinning project) Phare 1998, « Institution Building, Special Preparatory Programme for Structural Funds in Bulgaria ( BG98/ IB/ SPP-03), Preparation of the Bulgarian SAPARD Plan».
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες:
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU), PHARE

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπ. Γεωργίας της Σλοβενίας, στα πλαίσια προγράμματος Διδυμοποίησης ( Twinning project) Phare 1998, « Institution Building, Rural Structural Development ( SL98/ IB/ AG/03).
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες:
Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EU), PHARE

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 3.1.2.β: «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
  Επιστ/κος Υπ/νος: Καμπάς Αθανάσιος
Συμμετέχοντες:
Φορέας χρηματοδότησης: 

Μελέτη και Έρευνα του Αγροτικού Χώρου
  Επιστ/κος Υπ/νος: Ευστράτογλου Σοφία
Συμμετέχοντες: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συντονιστής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βακάκης & Συνεργάτες, ανεξάρτητοι ερευνητές.
Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον», ΥΠΕΧΩΔΕ

 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image