Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος: Καθηγητής Ευστάθιος Κλωνάρης

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ανήκει στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών..

Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Πρόεδρος: Καθηγητής Ευστάθιος Κλωνάρης
Τηλέφωνο: 210 529 4727
Email: s.klonaris@aua.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Αλέξανδρος Κουτσούρης
Τηλέφωνο: 210 529 4721
Email: koutsouris@aua.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος: Αδριανή Ψαθοπούλου – Διοικητικό Προσωπικό
Τηλέφωνο,: 210 529 4742
Email: saoa@aua.gr

Υπεύθυνος Φοιτητικών Θεμάτων: Σωτήριος Νταλαγιώργος– Διοικητικό Προσωπικό
Τηλέφωνο: 210 529 4741
Email: skn@aua.gr

Υπεύθυνη Συγγραμμάτων: Ευρυδίκη Σπυροπούλου – Ε.Τ.Ε.Π.
Τηλέφωνο: 210 529 4956
Email: evrydiki@aua.gr