Προϋποθέσεις εγγραφής των αποφοίτων του Τμήματός μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Προϋποθέσεις εγγραφής των αποφοίτων του Τμήματός μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας