Επικοινωνία


Ιερά οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα
210 529 4742 (Γραμματεία Τμήματος),, 4710 (Υπεύθυνος Φοιτητικών Θεμάτων)