Επικοινωνία
Phone: +30210 529 4892
Αλεξία Γιαννουζάκου
Τίτλοι Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MBA) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc.) στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πτυχιούχος Γεωπόνος-Γεωργοοικονομολόγος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Η κα Αλεξία Γιαννουζάκου είναι μέλος του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. Έλαβε το πτυχίο του Γεωπόνου-Γεωργοοικονομολόγου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξειδικεύθηκε με τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με έμφαση στην Τοπική Ανάπτυξη στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων έχει αποτελέσει, από το 1995, συνεργάτιδα της επιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Αναλυτικό βιογραφικό

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στην αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην ενισχυτική κοινωνικοοικονομική δράση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο και στην θέση των τοπικών προϊόντων και ειδικά των τροφίμων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.