Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4205
Λένη Σοφία
Υποψήφια Διδάκτορας
Τίτλος Διατριβής: Πολιτική γης και αγροτικά συστήματα. Προσέγγιση με την τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Επιβλέπων Καθηγητής: Βλάχος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Μέλη τριμελούς Επιτροπής: Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Μιχάλης Σκούρτος, διατελέσας Καθηγητής Γ.Π.Α
 
Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα εστιάζονται στην αναγνώριση και στον καθορισμό των πιέσεων που δέχεται η γεωργική γη από άλλες χρήσεις, στη διερεύνηση των δυνάμεων μετασχηματισμού (driving forces) που δρουν σε μια περιοχή και των αλλαγών των χρήσεων γης που αυτές οι δυνάμεις προκαλούν. Τελική επιδίωξη θα είναι η γενίκευση των αποτελεσμάτων, όπως αυτά θα προκύψουν μετά την κατάλληλη επεξεργασία, ερμηνεία και σχολιασμό των δεδομένων της μελέτης περίπτωσης, για τον ελληνικό χώρο. Αρωγός στην παραπάνω προσπάθεια θα είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και η Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) τα οποία προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για την πραγματοποίηση της έρευνας πεδίου αλλά και το ψηφιακό περιβάλλον για τη συλλογή, οργάνωση, κωδικοποίηση, έλεγχο και οπτικοποίηση των χωρικών πληροφοριών που θα δημιουργηθούν, με ακρίβεια και αξιοπιστία.