Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4202
Μακρανδρέου Αθανάσιος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι Σπουδών

Ο κ. Αθανάσιος Μακράνδρου είναι μέλος του Εργαστηριακού του Διδακτικού Προσωπικού στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μαθήματα Διδάσκοντος