Μάθημα

Αγγλικά I

Διδακτικό Προσωπικό Κακριδά Ελένη
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Τοποθεσία Αίθουσα Αγγλικών
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 2
Ώρες Θεωρίας : 2
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Περιγραφή Μαθήματος

This course aims to introduce students to general topics of agriculture with emphasis on reading and basic vocabulary through selected passages and other materials of medium length.

Πως μπορείτε να πάρετε απαλλαγή από το μάθημα