Μάθημα

Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία

Διδακτικό Προσωπικό Παπαδούλης Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Περιγραφή Μαθήματος

Θεωρία Μορφολογία εντόμων. Περίβλημα σώματος, μέρη σώματος: κεφαλή, θώραξ, κοιλία. Μεταμορφώσεις εντόμων. Ανατομία εντόμων. Συστήματα: πεπτικό, κυκλοφορικό, αναπνευστικό, νευρικό, αναπαραγωγικό. Έντομα εχθροί αμπέλου: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Έντομα εχθροί μηλοειδών και πυρηνοκάρπων: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Έντομα εχθροί εσπεριδοειδών και εληάς: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Έντομα εχθροί σιτηρών, βάμβακος, καπνού: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Έντομα εχθροί αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Μορφολογία ακάρεων. μέρη σώματος γναθόσωμα, ιδιόσωμα. Ανατομία ακάρεων. Συστήματα. Πεπτικό, νευρικό, αναπνευστικό, αναπαραγωγικό. Ακάρεα μηλοειδών και πυρηνοκάρπων: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Ακάρεα εσπεριδοειδών, εληάς, κηπευτικών καλλιεργειών: μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, διάγνωση, καταπολέμηση. Στοιχεία ανατομίας, μορφολογίας, φυσιολογίας και συμπεριφοράς των νηματωδών. Σημαντικότερα είδη φυτοπαρασιτικών νηματωδών στις καλλιέργειες. Στοιχεία ανατομίας, μορφολογίας, φυσιολογίας και συμπεριφοράς των πλατυελμίνθων. Εργαστήριο Αναγνώριση τύπων κεραιών, ποδών και πτερύγων των εντόμων. Αναγνώριση των τύπων των στοματικών μορίων και των προνυμφών των εντόμων. Αναγνώριση των εντόμων εχθρών της αμπέλου. Αναγνώριση των εντόμων εχθρών των μηλοειδών και πυρηνοκάρπων. Αναγνώριση των εντόμων εχθρών των εσπεριδοειδών και της εληάς. Αναγνώριση των εντόμων εχθρών των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Αναγνώριση των εντόμων εχθρών των σιτηρών, του βάμβακος και του καπνού. Αναγνώριση κυριοτέρων γενών και ειδών ακάρεων εχθρών των μηλοειδών. Αναγνώριση κυριοτέρων γενών και ειδών ακάρεων εχθρών των πυρηνοκάρπων. Αναγνώριση κυριοτέρων γενών και ειδών ακάρεων εχθρών των εσπεριδοειδών της εληάς και των κηπευτικών καλλιεργειών. Αναγνώριση των σημαντικότερων φυτοπαρασιτικών νηματωδών. Δειγματοληψία εδάφους και απομόνωση νηματωδών. Παρατήρηση παρασκευασμάτων πλατυελμίνθων.