Μάθημα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

Διδακτικό Προσωπικό Καλύβας Διονύσιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Περιγραφή Μαθήματος

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες των ΓΠΣ, την αντιμετώπιση των θεωρητικών εννοιών των διανυσματικών και των πλεγματικών δεδομένων και στην κατανόηση των διαδικασιών ανάλυσης και επεξεργασίας χωρικών δεδομένων, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μια συνολική γνώση των ιδιαίτερων θεωρητικών γνώσεων αλλά και των δυνατοτήτων ανάλυσης της χωρικής πληροφορίας. Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες και σε μεθοδολογίες πρακτικής εξοικείωσης με λογισμικό Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών ανάπτυξης ενός ΓΠΣ και χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων του. Με αυτή την έννοια το μάθημα καλύπτει αντικείμενα που αναδεικνύουν πως συγκεκριμένες μεθοδολογίες διαχείρισης της χωρικής διάστασης της ψηφιακής πληροφορίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε άλλα μαθήματα του κύκλου σπουδών.