Μάθημα

Φυτοπαθολογία

Διδακτικό Προσωπικό Χατζηβασιλείου Ελισάβετ
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Τοποθεσία Φραγκόπουλου
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της φυτικής ασθένειας και των παθογόνων παραγόντων που τις προκαλούν και στην κατανόηση της παθογένεσης, επιδημιολογίας και αντιμετώπισης των φυτικών ασθενειών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος (θεωρία και εργαστήριο), οι φοιτητές στους οποίους διδάσκεται (όλων των Τμημάτων του Γ.Π.Α., εκτός του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) θα πρέπει να είναι σε θέση (περιγραφικός δείκτης 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) να:

  • Περιγράφουν την έννοια της φυτικής ασθένειας, του παρασιτισμού και του βαθμού παθογένειας, καθώς και της ανάπτυξης μιας ασθένειας.
  • Διακρίνουν τις ασθένειες σε μεταδοτικές και μη μεταδοτικές καθώς και τα στοιχεία έκφρασής τους (συμπτώματα και σημεία) ανάλογα με τα αίτια που τις προκαλούν (μύκητες, βακτήρια, ιοί, ιοειδή, φυτοπλάσματα, μη παρασιτικά αίτια/δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος).
  • Έχουν κατανοήσει τη βιολογία – αναπαραγωγή των φυτοπαθογόνων αιτίων (μύκητες, βακτήρια, ιοί, ιοειδή, φυτοπλάσματα) καθώς και την αλληλεπίδρασή τους με τα φυτά.
  • Περιγράφουν τα στάδια στην ανάπτυξη μιας μεταδοτικής ασθένειας και των παραγόντων που επιδρούν στην εκδήλωση μιας επιδημίας.
  • Κατανοούν τις βασικές αρχές αντιμετώπισης των μεταδοτικών ασθενειών, ανάλογα με το παθογόνο αίτιο.
  • Γνωρίζουν βασικά στοιχεία επιδημιολογίας (επιβίωση, μετάδοση) και αντιμετώπισης αντιπροσωπευτικών ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών.
  • Κατέχουν δεξιότητες που αφορούν σε αναγνώριση συμπτωμάτων και σημείων, μέσω στερεοσκοπικής και μικροσκοπικής παρατήρησης σπορίων και καρποφοριών των κυριότερων φυτοπαθογόνων μυκήτων και ωομυκήτων, προκειμένου να έχουν τις βασικές γνώσεις για την αναγνώριση προσβολών σε κηπευτικά, καλλωπιστικά και δενδρώδεις καλλιέργειες και για την αντιμετώπισής τους.
  • Έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να αξιολογούν θέματα αιχμής που αφορούν σε ασθένειες και βιολογία των φυτοπαθογόνων.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος