Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4773
Σκαλτσά Ιωάννα
Υποψήφια Διδάκτορας

Τίτλος Διατριβής: Η αξιοποίηση της υπαίθριας διδασκαλίας και της βιωματικής και διερευνητικής μεθόδου, για την καλλιέργεια των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων.

Επιβλέπων: Κουτσούρης Αλέξανδρος, Καθηγητής

Μέλη τριμελούς Επιτροπής: Σκορδούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Κασιμάτη Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

Η διατριβή αφορά στη διερεύνηση, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, των αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει η χρήση της υπαίθριας διδασκαλίας και της βιωματικής και διερευνητικής μεθόδου στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό θα σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και διερευνηθεί η επίδραση της χρήσης των προαναφερόμενων καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και στην τροποποίηση στάσεων, ιδιαίτερα όσων το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φυσικό περιβάλλον (π.χ. γεωργών ή/και γεωπόνων).

Μαθήματα Διδάσκοντος