Μάθημα

Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)

Διδακτικό Προσωπικό Λιακόπουλος Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στον κόσμο των φυτικών οργανισμών. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η δομή και λειτουργία των τυπικών φυτικών κυττάρων, στη δεύτερη παρουσιάζεται η δομή και λειτουργία των φυτικών ιστών και στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η μορφολογία, δομή και λειτουργία των φυτικών οργάνων. Η τέταρτη ενότητα του μαθήματος αναφέρεται στο αντικείμενο τους σκοπούς και τη μεθοδολογία της Συστηματικής των Φυτών με κύρια αντικείμενα την εξέλιξη, την ποικιλότητα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και την ταξινόμηση των Σπεματοφύτων (Γυμνοσπέρμων και Αγγειοσπέρμων).

Στόχος του μαθήματος είναι, να μάθουν οι φοιτητές τα επίπεδα οργάνωσης ενός φυτικού οργανισμού (κύτταρα-ιστοί-όργανα), με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις δομής-λειτουργίας και επίσης να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της συστηματικής κατάταξης των φυτικών οργανισμών. Σε συνδυασμό με τις εργαστηριακές ασκήσεις παρέχονται στο φοιτητή οι γνώσεις υποβάθρου που απαιτούνται από μια σειρά μαθημάτων (ιδιαίτερα παραγωγικών εργαστηρίων) που θα διδαχθούν στα επόμενα έτη σπουδών, καθώς και η κατανόηση των ανώτερων οργανισμών του φυτικού βασιλείου. Αναπτύσσονται νέες δεξιότητες, στη χρήση του μικροσκοπίου και του στερεοσκοπίου, ως μέσα αναγνώρισης και παρατήρησης ανατομικών και μορφολογικών χαρακτήρων των διαφορετικών ειδών. Μέσα από παραδείγματα και εφαρμογές, συνδέεται η χρησιμότητα των γνώσεων που αποκτήθηκαν, με εφαρμογές στους κλάδους του Αγροτικού τομέα.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος