Μάθημα

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου

Διδακτικό Προσωπικό Ζωγραφάκης Σταύρος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακροοικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και στη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης, σε θέματα αγοράς εργασίας και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
Περιγραφή Μαθήματος

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν:

  • Να αναλύουν το παγκόσμιο εμπόριο και τις βασικές έννοιες.
  • Να έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται την έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος.
  • Να αναλύουν τον ρόλο των εθνικών πολιτικών που περιορίζουν ή διευρύνουν τις συνέπειες του διεθνούς εμπορίου.
  • Να αναλύουν τον ρόλο των δασμών και των ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές και τη σημασία των διεθνικών καρτέλ.
  • Να περιγράψουν τα βασικά εθνικολογιστικά μεγέθη, το εμπορικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο πληρωμών.
  • Να συσχετίζουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα/πλεονάσματα με τα ελλείμματα πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
  • Να αναλύουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την αγορά συναλλάγματος.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος