Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4894
Αλεξόπουλος Γεώργιος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester της Μεγάλης Βρετανίας
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc) στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Πτυχιούχος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

 

Ο κ. Αελξόπουλος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc) στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη του Παντείου Πανεπιστημίου και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester της Μεγ. Βρετανίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις εργασίας στα παραπάνω ερευνητικά πεδία. Είναι βοηθός εκδότη και μέλος εκδοτικών ομάδων διεθνών επιστημονικών περιοδικών, μέλος διεθνών συνεταιριστικών think tanks και μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών σωματείων της αγροτικής οικονομίας, την περιφερειακής ανάπτυξης και των συνεταιρισμών.

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις πολιτικές αγροτικής και τοπικής ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα στο ρόλο των θεσμών, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στην ανάπτυξη της υπαίθρου, το σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και στην αξιολόγηση μέτρων αγροτικής πολιτικής.

Μαθήματα Διδάσκοντος