Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4724
Παπαδάς Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Αγροτική και Εφαρμοσμένη Οικονομική απο το Τμήμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα (ΗΠΑ).
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στην Αγροτική και Εφαρμοσμένη Οικονομική απο το Τμήμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα (ΗΠΑ).
- Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Ο κ. Χρήστος Παπαδάς είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Sc.) και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στην Αγροτική και Εφαρμοσμένη Οικονομική, τα οποία έλαβε απο το Τμήμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα (ΗΠΑ). Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Queen's της Βορείου Ιρλανδίας ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομικής, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και προγράμματα σπουδών.

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια. Ο κ. Παπαδάς διδάσκει (συνδιδασκαλία) τα προπτυχιακά, υποχρεωτικά μαθήματα «Ανάλυση Τιμών Γεωργικών Προϊόντων» (8ου εξαμήνου), «Θεωρία και Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης» (9ου εξαμήνου) και τα μεταπτυχιακά μαθήματα «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική στην Αγροτική Οικονομία» και «Οικονομικά της Αγροτικής Ανάπτυξης».

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των οικονομικών της ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης, ανάλυσης εισροών-εκροών, και εφαρμογή νέων ποσοτικών μεθόδων διερεύνησης της επίδρασης οικονομικών πολιτικών επί της αγροτικής ανάπτυξης, οικονομικής σύγκλισης, και διανομής εισοδήματος.

Μαθήματα Διδάσκοντος