Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4761
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος 
Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- D.E.A. και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στη Γεωργική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο Montpellier IIΙ, Γαλλία.
- Μεταπτυχιακό Δίπλώμα (M.Sc.) από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Montpellier (I.A.M.M.).
- Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.

Ο Κων/νος Τσιμπούκας είναι Καθηγητής στο Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι Γεωργική Οικονομία- Διαχείριση και Οργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας – Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Είναι κάτοχος D.E.A. και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωργική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο MontpellierIIΙ, Γαλλία. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος M.Sc. από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Montpellier (I.A.M.M.). Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier , D.E.A. and a Ph.D. in Planning of Rural Areas  of Montpellier III University, France.

Κατά την περίοδο 2010-2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ενώ κατά την περίοδο 2014-2016 χρημάτισε Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», κατά τις περιόδους 2014-2016 και 2018-2020. Για την περίοδο 2019-2022, υπηρέτησε ως Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης για την περίοδο 2023-2025 έχει ορισθεί, κατόπιν ψηφοφορίας των μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ως Κοσμήτορας της Σχολής.

Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, κοστολόγηση γεωργικών προϊόντων, υπολογισμό οικονομικών αποτελεσμάτων γεωργικών παραγωγικών συστημάτων, λήψη αποφάσεων κατά την εφαρμογή παραγωγικών δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας και την διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας στην γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα σε σύνθετα προβλήματα ζωικής παραγωγής. Έχει σημαντικό αριθμό διεθνών δημοσιεύσεων στην τεχνικοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων του πρωτογενή τομέα και στην κατασκευή υποδειγμάτων για λήψη αποφάσεων σε γεωργικές επιχειρήσεις καθώς και για την αποτίμηση μέτρων Αγροτικής Πολιτικής. Τέλος έχει μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (διεθνή και εθνικά) είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως ερευνητής, σε αντίστοιχα ερευνητικά αντικείμενα.

 

Αναλυτικό Βιογραφικό διδάσκοντα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας και την διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας στην γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα σε σύνθετα προβλήματα ζωικής παραγωγής.

Μαθήματα Διδάσκοντος